Lo Rat Penat solicita a tve la reposició de les produccions basades en les noveles valencianes de Vicent Blasco Ibáñez

Loratpenat 01

En motiu de commemorar-se enguany el 150 aniversari del naiximent de Vicent Blasco Ibáñez (1867-1928), el nostre escritor més universal, Lo Rat Penat vol recordar-lo en la celebració de diversos actes a lo llarc de l’any.

Blasco Ibáñez és un valencià universal gràcies a les seues facetes d’escritor, periodiste i polític. Des de Lo Rat Penat, en est aniversari se vol homenajar a tan ilustre personage que dugué el nom de Valéncia i la seua cultura a molts racons del món a través de les seues magistrals noveles.

En eixe sentit des de Lo Rat Penat s’ha demanat als responsables de TVE la reposició de les produccions que en son dia es realisaren i que tant d’èxit tingueren: “La barraca”, “Cañas y barro”, “Entre naranjos”, “Arroz y tartana” i “Flor de mayo”.

Sense dubte este seria un dels millors homenages que se li podrien tributar al gran escritor i gran valencià per tal d’acostar al gran públic a la seua obra.

Vicent Blasco Ibáñez fon membre de la Junta de Govern de Lo Rat Penat i membre de l’Hble. Consistori de Mantenedors dels Jocs Florals, i sense dubte un dels que més carinyo i apreci tingué sempre pel seu mestre Constantí Llombart, fundador de Lo Rat Penat.

En 1891 Blasco Ibáñez ocupà la trona del Mantenedor dels Jocs Florals, i actuà en nom de Francesc Pi i Margall, que fon president de la I República espanyola.

Autor entrada: hablemosdefallas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *