HOMENAGE AL POETA ANFÓS RAMON I GARCIA (1924-2014)

El pròxim dia 7 de juny de 2024, divendres, a les 19.30 h. en el  Saló Constantí Llombart de Lo Rat Penat, C/ Trinquet de Cavallers, 9 de Valéncia, se celebrarà un acte d’homenage en recort del poeta ANFÓS RAMON I GARCIA (1924-2014) en el Centenari del seu naiximent, dins dels actes de commemoració de l’any d’Anfós Ramon.

Autor de bon número de llibres, tant en prosa com en vers, va obtindre una gran cantitat de premis i reconeiximents, que va dur a que enguany en el centenari del seu naiximent, l’Ajuntament de Valéncia li ha dedicat una plaça a Anfós Ramon en la ciutat de l’Artiste Faller, complint-se aixina la petició que en 2015 feu Lo Rat Penat, la RACV, la Aellva i moltes atres entitats valencianistes junt en quatrecentes adhesions de particulars, per a que el Cap i Casal li dedicara un carrer.

Els poetes se diferencien dels demés mortals en que són capaços en la paraula de fer lluir lo que de més sublim hi ha en l’interior dels hòmens i dònes i en cada una de les coses que envolten la nostra vida. Els poetes són la bellea i Anfós Ramon va saber expressar-la com un dels més grans poetes que ha donat la llengua valenciana, un poeta del segle XX i també de tots els temps. En el seu discurs de Mantenedor dels Jocs Florals, Anfós nos dia: “Si yo haguera de presentar-vos la meua targeta de visita per a donar a conéixer els meus mèrits, voríeu que baix del nom sols figura un títul: ¡valencià!”

I en referència a la llengua valenciana, que defengué tota sa vida: “La llengua la fa el poble i és del poble. Ni els científics, ni els filòlecs ni els polítics, la poden canviar sense la colaboració del poble…”

Un dia va escriure: “No sé si quan yo tinga vint anys de sepultura / Vindrà un amic poeta a dir-vos que em recorda…” Creem que sí, Anfós… la teua obra no s’ha d’oblidar… de fet ací estem tots, en esta “Casa Vella” de Lo Rat Penat, recordant-te i homenajant-te novament en est any en que commemorem el centenari del teu naiximent.

A l’acte assistiran societats culturals, falles i altars vicentins, per a participar en este acte en  memòria d’este fill ilustre de Valéncia.

PROGRAMA

 Presentació de l’Acte a càrrec

d’Òscar Rueda i Pitarque

 Semblança d’Anfós Ramon per

Ampar Orellano i Alapont

Llectura de poemes per

Remigi Pons i Tudela

Poema dedicat a Anfós Ramon

d’Ampar Cabrera i Sanfélix

Tancarà l’acte

l’Hble. Sr. President de Lo Rat Penat

Josep Vicent Navarro i Raga

Autor entrada: hablemosdefallas