La Falla Sevilla-Dénia col·labora amb Alanna.

La comissió de la falla Sevilla-Dénia i Germanies cooperarà este exercici 2018-2019 amb l’Associació Alanna realitzant diverses accions solidàries. El passat dimecres 20 de juny es van reunir al casal, Andrés García, President de la Falla, Norma Gozálvez, Coordinadora i Educadora Social de l’Associació Alanna i el nostre artista faller Raúl Martínez Ruiz “Chuky” per a planificar les accions a realitzar aquest exercici i que s’aniran coneixent els propers mesos.

Alanna és una associació que amb el seu programa “Insertas Dona” és un programa de intervenció integral amb dones víctimes de violència de gènere per afrontar la situació i empoderarlas, amb un acompanyament proper en els diferents àmbits. Amb el fi d’augmentar la seua disposició per a la ocupació, mitjançant la realització d’un itinerari, amb l’objectiu final d’aconseguir la seua inserció laboral. Gràcies a la seua incorporació a un lloc de treball aconsegueix un rol normalitzat (rol de treballadora).

Des de l’any 2003, més de 2000 dones han sigut ateses amb els seus menors a càrrec. En estos moments són 680 les que están siguent ajudades gràcies al programa que impulsa Alanna. La intervenció es centra en dos nivells: Individual i Grupal. El nivell individual amb atenció soci-educativa, assesorament jurídic i atenció psicológica individual. El nivell grupal s’ocupa de set nivells: Terapèutiques, Formatives, Sanitaries, Esportives, Oci i Temps Lliure, i Laboral. També hi han altres accions dirigides a cobrir temporalment necessitats bàsiques com Banc d’Aliments, Rober, Productes d’Higiene Bàsica i Suports per a la Criança.

——————————————————————————–

La comisión de la falla Sevilla-Denia y Germanias cooperará este ejercicio 2018-2019 con la Asociación Alanna realizando diversas acciones solidarias. El pasado miércoles 20 de junio es reunieron en el casal, Andrés García, Presidente de la Falla, Norma Gozálvez, Coordinadora y Educadora Social de la Asociación Alanna y nuestro artista fallero Raúl Martínez Ruiz “Chuky” para planificar las acciones a realizar este ejercicio y que se irán conociendo en los próximos meses.

Alanna es una asociación que con su programa “Insertas Dona” es un programa de intervención integral con mujeres víctimas de violencia de género para afrontar la situación y empoderarlas, con un acompañamiento cercano en los diferentes ámbitos. Con el fin de aumentar su disposición para el empleo, mediante la realización de un itinerario, con el objetivo final de conseguir su inserción laboral. Gracias a su incorporación a un puesto de trabajo consigue adquirir un rol normalizado (rol de trabajadora).

Desde el año 2003, más de 2000 mujeres han sido atendidas con sus menores a cargos. En estos momentos son 680 las que están siendo ayudadas gracias al programa que impulsa Alanna. La intervención se centra en dos niveles: Individual y Grupal. El nivel individual con atención socio-educativa, asesoramiento jurídico y atención psicológica individual. El nivel grupal se ocupa de siete niveles: Terapeúticas, Formativas, Sanitarias, Deportivas, Ocio y Tiempo Libre, y Laboral. También hay otras acciones dirigidas a cubrir temporalmente necesidades básicas como Banco de Alimentos, Ropero, Productos de Higiene Básica y Soportes para la Crianza.

Autor entrada: hablemosdefallas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *