Concurs de Declamació en Llengua Valenciana a la Mare De Deu dels Desamparats

Grup dones-2És característica fonamental del Grup de Dònes Valencianes, l’amor i devoció a la nostra Patrona, la Mare de Deu dels Desamparats. I al voltant de la nostra Mareta l’acte més destacat dels que organisà el Grup de Dònes Valencianes, durant 25 anys, era el Concurs de Declamació Infantil en honor a la Mare de Deu dels Desamparats. En este Concurs, es posava de manifest el gran entusiasme de tots els chiquets que no dubtaven en ensajar una i atra vegada per a tindre l’honor de recitar-li poesies a la Mare de Deu dels Desamparats, i també la gran devoció a la Geperudeta dels poetes valencians que tots els anys li escrivien poesies inèdites. Després de dos o tres anys sense organisar este Concurs, i per petició popular, enguany hem decidit reprendre este fet.

 

BASES

El Concurs tenim previst organisar-ho, per la pressa de temps per a poder realisar-ho com era la nostra costum en la primera quinzena de maig, el vintitrés de juny, dissabte pel matí, a les 11.00 h. en el Saló Constantí Llombart de Lo Rat Penat, Sèu a on està, en la seua capella, la nostra Image de la Mare de Deu dels Desamparats.

Les poesies podran ser inèdites o no, pero obligatòriament dedicades a la Mare de Deu dels Desamparats. Deuran estar escrites i recitades en Llengua Valenciana, segons les normes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i no tindran una extensió major a dos fulls Din A-4 a doble espai i per una sola cara. L’organisació es reserva el dret a rebujar les que no complixquen estes normes. L’inscripció es tancarà el dia 13 de juny de 2012, data en la qual deuran estar en Lo Rat Penat c/ Trinquet de Cavallers, 9, 46003 Valéncia o a l’e-mail grupdedonesvalencianes@gmail.com, junt al bolletí d’inscripció i una còpia de la poesia a recitar. Este punt de les bases serà inflexible i no s’admetrà la participació en cap de cas si no es complix.

L’edat dels concursants recitadors no podrà ser menor de quatre anys ni major de catorze anys en la data del concurs. La composició del Jurat es donarà a conéixer sols abans de començar el concurs. El Veredicte serà inapelable. Els premis es podran declarar no adjudicats. L’organisació està facultada, si el número de concursants aixina ho demana, a fer eliminatòries prèvies, que es comunicarien oportunament als participants.

ELS PREMIS seran els següents i s’entregaran al final del Concurs:

GRUP “A” de 4 a 7 anys         PRIMER PREMI DOTAT EN 30 €, Medalla Commemorativa i Diploma

                                                SEGON                          “   20 €                      “             i     

                                                TERCER                        “   10 €                      “             i     

GRUP “B” de 8 a 11 anys       PRIMER PREMI DOTAT EN 40 €, Medalla Commemorativa i Diploma

                                                SEGON                          “   30 €                      “             i     

                                                TERCER                        “   20 €                      “             i     

GRUP “C” de 12 a 14 anys     PRIMER PREMI DOTAT EN 50 €, Medalla Commemorativa i Diploma

                                                SEGON                          “   40 €                      “             i     

                                                TERCER                        “   30 €                      “             i     

PREMIS ESPECIALS: S’otorguen TRES PREMIS a les 3 Poesies Inèdites que a juí del Jurat siguen mereixedores d’ells. Les poesies que opten ad estos premis han de ser declamades necessàriament dins del present Concurs. Cada Poeta sols podrà presentar dos INÈDITES, encara que se reciten atres del mateix autor que ho siguen també. En les poesies inèdites no deurà figurar el nom de l’autor, ni cap detall que puga identificar-lo. Si s’incomplix este apartat serà descalificada.

Els PREMIS seran MEDALLA COMMEMORATIVA I DIPLOMA.

Sense que se considere obligatori, recomanem, per a donar més lluentor a l’acte, que els participants que no tinguen cap impediment, assistixquen vestits en el Trage Regional.

Autor entrada: hablemosdefallas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *