PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “LA DÒNA VALENCIANA” El Grup de Dònes Valencianes presenta el seu llibre

img623_Resolucion_de_Escritorio

El pròxim dia 25 de febrer, divendres, a les 19,30 hores, i en ocasió del XXXV Aniversari de la fundació del Grup de Dònes Valencianes, tindrà lloc, en el saló Constantí Llombart de Lo Rat Penat, carrer Trinquet de Cavallers, núm. 9 de Valéncia, la presentació del llibre “La Dòna Valenciana”, que inclou un conjunt de treballs que configuren un important estudi multidisciplinar en quant a aspectes històrics, sociològics, culturals, etnològics, professionals, acadèmics, etc.,  de la dòna valenciana, lo que constituïx una important contribució en plantejaments i caracterisacions inèdites i actualisades. Aixina mateix inclou en la seua primera part l’història del Grup de Dònes Valencianes, text en que s’aporta informació inèdita referent a aspectes d’especial significació en el devindre de la societat i la política valenciana aixina com de la defensa de les senyes d’identitat del Regne de Valéncia des dels anys de la transició a la democràcia.

La tercera part inclou un conjunt de poemes, de poetes valencians actuals, dedicats a la dòna valenciana i al Grup de Dònes Valencianes, sent el primer llibre escrit referent ad este tema. En l’obra han participat més d’una treintena d’autors, la majoria professors universitaris, acadèmics, investigadors i poetes.

L’acte serà co-presidit per l’Hble. Sr. President de Lo Rat Penat, D. Enric Esteve i Mollà, l’Excm. Sr. Decà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, D. Vicent Ll. Simó Santonja, l’Hble. Sra. Consellera de Cultura i Deport, Dª. Trinidad Miró Mira, la Regina dels Jocs Florals, Excma. Sra. Dª. Mª. Fernanda D’Ocón, la Presidenta del Grup de Dònes Valencianes, Dª Teresa Moya Ferrer i el Prof. Ballester-Olmos.

ÍNDEX

###BLANK###

Autor entrada: hablemosdefallas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *