Premis Lauri Volpi per a l’exercici 2013-2014.

Les fases dels Premis amb les seues respectives dates són les següents:

 

1. Entrega de Candidats: Fins al 13 de Setembre

2. Selecció de Finalistes: 20 de Setembre

3. Ratificació de Finalistes: 25 de Setembre

4. Elecció del Guanyador: 28 de Setembre

5. Gala dels Premis Lauri Volpi: 26 d’Octubre

 

Com indiquen les bases sobre la dotació econòmica dels premis, en esta I edició ¨no estaran dotats econòmicament.

 

Per a qualsevol dubte sobre el funcionament, les bases, la participació o qualsevol altra qüestió posar-se en contacte amb la Delegació de Cultura.

 

BASES PREMIS LAURI VOLPI

 

1. OBJETIU:


La finalitat d’aquest Premi és reconéixer la Llabor, Acció, Trajectòria o Treball d’una Persona, Associació o Entitat, al mateix temps de donar a conéixer entre nostra Comissió i fora d’ella de la Labor, Acción, Trajectòria o Treball de la dita Persona, Associació o Entitat.

 

 

2. DOS CATEGORIES:


2.1 PREMI LAURI VOLPI a la labor, acció, trajectòria o treball en l’Àmbit Faller.
2.2 PREMI LAURI VOLPI a la labor, acció, trajectòria o treball aportat a la Societat (medicina, literatura,costumbres i tradiciones,inverstigación,dedicación profesional,…)”

 

3. El premi sempre sera entregat per la Falla després de les corresponents fases de selecció dels candidats junt amb els seus informes.


3.1 En cap cas, tant persona, associació o entitat podrà optar pel seu propi compte al premi presentant-se per ells mateixos com a candidats.

 

 

4. ¿Qui pot optar a ser candidat? :


4.1 Qualsevol persona major o menor d’edat, entitat o associació que hagen contribuït positivament amb una labor, acció, trajectòria o treball en qualsevol de les categories establides.

 

5. Qui pot presentar candidats?


5.1 Qualsevol faller censat en la comissió tant infantil com major.
5.2 Haurà d’aportar les següents dades de la persona, entitat o associació:
5.2.1 Xicoteta biografia amb dades personals de la persona, associació o entitat.
5.2.2 Dades i documentació de l’acció, labor, trajectòria o treball del candidat.

 

 

6. Elecció dels candidats:


6.1 Tota la documentació a aportar serà entregada a la Delegació de Cultura.
6.2 La Delegació de Cltura estudiarà, valorarà i verificarà la documentació aportada per a cada candidat.
6.3 La Delegació de Cultura decidirà fins a tres finalistes per categoria establida.
6.4 La Delegació de Cultura pot deixar desert de finalistes, o deixar u, dos o tres finalistes en funció de la qualitat dels candidats, segons l’opinió d’esta delegació, podent quedar el premi desert.
6.5 Les decisions de la Delegació de Cultura sempre seran preses per democràcia (Votació a mà alçada) .
6.6 Una vegada seleccionats els finalistes per la Delegació de Cultura , estos es presentaran laJunta Directiva perquè siguen ratificats com a candidats al Premi Lauri Volpi.
6.6.1 Si la Junta directiva aprova als dits candidats, estos passaran a la Fase Final on es triarà al guanyador.
6.6.2 Si la Junta Directiva No ratifica els candidats o a algun d’ells:
6.6.2.1 Si decidix No ratificar a cap dels candidats es tornarà a iniciar el procés de candidats o es deixaria desert el premi segons acordara la Junta Directiva.
6.6.2.2 Si decidix No ratificar a algun dels candidats, la Delegació de Cultura podrà aportar un nou candidat o deixar a la resta de candidats per a continuar el procés.

 

7. Elecció del Guanyador:


7.1 El guanyador de cada categoria serà triat per votació popular del cens de la Comissió Major, després d’haver sigut informada amb l’oportuna informació de cada candidat.
7.2 El guanyador ha de ser triat en una votació on este present almenys el 25 per 100 del Cens Major.
7.3 La votació es realitzarà en una reunió general o en un acte específic per a tal ocasió.”
7.4 La votació es realitzarà a mà alçada o en paper secret, segons acorde la Junta Directiva.
7.5 En cas de no arribar al 25 per 100 del cens de la Comissió major a l’hora de la votació serà la Junta directiva qui decidirà:
7.5.1 Acceptar el percentatge dels votants assistents a tal acte, sent inferior al 25 per 100.
7.5.2 La junta directiva decidix per mitjà d’una votació al guanyador.

 

 

8. El Premi:


8.1 El premi portarà la imatge de Lauri Volpi o quelcom relacionat amb ell.
8.2 Serà entregat en una gala expesamente per a l’ocasió.
8.3 Els finalistes de cada categoria seran informats de són candidats a guanyar el premi.
8.4 Una vegada conegut el guanyador, este serà informat.
8.5 La dotació econòmica del Premi ho determinarà la Junta Directiva, tant si n’hi ha com si no i
a més serà qui fixarà la quantitat en el cas que l’haguera.
8.5.1 En cas de dotar o no dotar el Premi econòmicament i la quantitat se l’haguera es fixarà
a l’inici del procés, és a dir, quan es convoque El Premi.

 

 

9. La Gala del Premi:


9.1 Gala específica per al premi on s’invitarà a menjar o sopar al guanyador i als finalistes.
9.2 La Delegació de cultura s’encarregarà d’organitzar tot el que comporte la Gala.
9.3 La Gala almenys ha de compondre’s de :
9.3.1 Invitació Finalistes i guanyador
9.3.2 Exposició dels treballs dels finalistes i el guanyador.
9.3.3 Entrega de Premi.

 

10. Fases del Premi:


10.1 Convocatòria del Premi amb les bases.
10.2 Entrega de la documentació de cada candidat a la Delegació de Cultura.
10.3 Valoració i selecció dels finalistes candidats per la Delegació de Cultura.
10.4 Ratificació per part de la Junta Directiva dels finalistes.
10.5 Elecció del Guanyador per Votació Popular.

 

11. La Delegació de Cultura en consens amb la Junta Directiva es reserva el dret de modificar o canviar qualsevol de les bases exposades.

Autor entrada: hablemosdefallas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *