Lo Rat Penat inicia els LXVII Cursos de Llengua i Cultura Valencianes

Loratpenat 01

Lo Rat Penat inicia un any més els seus Cursos de Llengua i Cultura Valencianes en la seua LXVII (67) edició.

Una nova edició dels Cursos que organisem des de 1949, seguint en la trayectòria de difusió de la Llengua i Cultura Valencianes, d’acort en el Pla d’Estudis que a continuació es detalla.

Nivells dels cursos de Llengua (inici 17 d’octubre de 2016):
– Curs Bàsic: Coneiximent de la llengua valenciana a nivell oral i gramàtica bàsica. Presencial.
– Curs Elemental: Introducció a la gramàtica i ortografia de les Normes d’El Puig. Presencial i a distància en modalitat on-line.
– Curs Mig: Curs de perfeccionament de l’escritura. Profundisació en diversos aspectes de la nostra llengua. Presencial i a distància en modalitat on-line.
– Curs Superior: Diverses matèries relacionades en la llengua, la lliteratura i la cultura valenciana componen este curs. Presencial.
– Curs de Professorat: Curs d’especialisació llingüística i treball final d’investigació / docència dirigit per un mestre del claustre.

Curs de Revalencianisació Llingüística (inici giner 2017). Dirigit a persones que ya conten en el títul “Mitjà” de la “Junta Qualificadora” pero desigen revalencianisar la seua ortografia, lèxic, morfosintaxis i fonètica d’acort en la normativa valenciana. La superació en aprofitament d’este curs se convalida en el certificat de Nivell Mig de Lo Rat Penat.

Curs de llengua i cultura valenciana (inici novembre 2016). Estructurat en forma de tertúlies a l’entorn d’un tema sobre la llengua o la cultura valenciana, està dirigit especialment a persones que sense seguir un pla d’estudis concret, o be una volta s’ha superat el pla d’estudis general, vullguen centrar-se en la pràctica i perfeccionament del valencià oral.

Curs d’Introducció a la Poesia (inici octubre 2016): Introducció al món de la poesia valenciana i millora de les tècniques poètiques.

Curs d’Interpretació i Direcció Escènica (inici octubre 2016): Introducció en el món del teatre i millora les actuacions teatrals.

Proves de nivell:
Existix la possibilitat de realisar proves de nivell, que permeten l’accés directe al nivell Elemental i al nivell Mig. El cost de matrícula d’esta prova es descontarà de la matrícula del curs, si finalment se decidix cursar-lo.

Beques:
Els menors de 30 anys tindran un 50% de desconte en la matrícula. Si són, ademés, socis de Lo Rat Penat, la matrícula serà totalment gratuïta.

Per a més informació pots telefonejar a Lo Rat Penat (963 91 09 92) o be remetre-nos un correu electrònic a mailto:cursos@loratpenat.org

Autor entrada: hablemosdefallas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *