La Seu – Xerea i el Mercat. Candidatas a Cortes de Honor y FFMMV. Preselecciones 2022

Candidatas adultas:

Sofía Guillot Alixandre, falla Lope de Vega (Pl.) – nº110

Sara Paya Garrido, falla Reina-Pau-Sant Vicent - nº143

Sara Paya Garrido, falla Reina-Pau-Sant Vicent – nº143

 

María Hermenegildo Zamora, falla Universitat Vella-Patriarca (Pl.) – nº305

Candidatas infantiles:

Daniela Alcoy Damía, falla Negret (Pl.) - nº309

Daniela Alcoy Damía, falla Negret (Pl.) – nº309

Mª Amparo Nadal Gresa, falla Lope de Vega (Pl.) - nº110

Mª Amparo Nadal Gresa, falla Lope de Vega (Pl.) – nº110

 Eva Piquer Corbatón, falla Sant Bult (Pl.) - nº19

Eva Piquer Corbatón, falla Sant Bult (Pl.) – nº19

Autor entrada: hablemosdefallas