Jesús. Candidatas a Cortes de Honor y FFMMV. Preselecciones 2022

Candidatas adultas:

– Tatiana Cárceles Lázaro, falla Jacint Labaila-Manuel Simó – nº294

Cristina Díaz Pérez, falla Baró de Patraix-Conca - nº215

– Cristina Díaz Pérez, falla Baró de Patraix-Conca – nº215

- María Ferández Luz Bañuls, falla Veneçuela-Agustí Sales - nº199

– María Ferández Luz Bañuls, falla Veneçuela-Agustí Sales – nº199

Candidatas infantiles:

Sara Selles Gutiérrez, falla Costa i Borràs-Agostina d'Aragó - nº38

– Sara Selles Gutiérrez, falla Costa i Borràs-Agostina d’Aragó – nº38

Natalia Salmean Salazar, falla Joan d'Aguiló-Gaspar Aguilar - nº35

– Natalia Salmean Salazar, falla Joan d’Aguiló-Gaspar Aguilar – nº35

María Pedrajas Llorens, falla Jacint Labaila-Manuel Simó - nº294

– María Pedrajas Llorens, falla Jacint Labaila-Manuel Simó – nº294

Autor entrada: hablemosdefallas