Falles de Dénia deixa damunt la taula la seua proposta per a la celebració de les festes josefines

fallas de Dénia

Segons l´acord mutu entre Conselleria de Sanitat i Junta Central Fallera València en data 16 de Gener, es va decidir traslladar la celebració de les falles de l´exercici 2020/2021 al segon semestre d´aquest any 2021.

Van donar l´opció que cada Junta Local Fallera comunicara en quina data es celebrarien en la seua població. A data 25 de Gener, en assemblea ordinària de les falles de Dénia, Junta Local Fallera Dénia va suggerir com a opció la celebració d´aquestes els dies 2, 3 i 4 de Setembre, no rebent cap altra proposta de data per part de les comissions falleres.

La taula de seguiment de les Falles ha mantingut noves reunions amb les més altes instàncies polítiques, i creguem que abans de prendre cap decisió, és necessari tindre totes les dates damunt la taula.

Finalment, Junta Local Fallera Dénia deixa damunt la taula la seua proposta per a la celebració de les festes josefines i quedem a l´espera de noves instruccions per part de la taula de seguiment.

Autor entrada: hablemosdefallas