Convocatòria al ple de J.C.F. del mes de juny

Logo J.C.F moderno

Es convoca al Ple de J.C.F., que tindrá lloc el pròxim dia 20 de juny a les 19:45 hores per primera convocatòria, i a les 20 hores per segona, en el Saló d’actes de J.C.F., i d’acord amb el següent orde del dia.

Orde del dia:

1. Aprovació si procedix de l’acta anterior.

2. Informe de presidència.

3. Falles de nova creació: aprovació si és procedent.

Exp. 43-2016/2017, Falla Montesa – Dr. Marañón

Exp. 50-2016/2017, Falla Camí de Vera – Dr. Garcia Bustrenga

4. Aprovació, si escau, de les normes d’elecció de les Falleres Majors de València.

5. Classificació de Falles 2016.

6. Informe de delegacions.

Incidències: Aprovació, si és procedent, dels següents expedients: Exp. 16-2015/2016, referent a morositat en Falla Baró de Patraix- Cuenca.

Dissolució Falla 378, Pediatra Jorge Comín – Serra Calderona.

7. Precs i preguntes.

Fuente de la noticia: http://www.fallas.com/

Autor entrada: hablemosdefallas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *