CHARRRADA-COLOQUI ‘EL ROL DE LES CORTS D’HONOR DE LES FMV”

El dimarts, 20 de noviembre i en la sèu del Círcul d’Opinió de Bunyols d’Or i Brillants ab Fulles de Llorer i organisat per esta mateixa associació, ha tingué lloc la taula redona-coloqui sobre EL PRESENT I FUTUR DE LES CORTS D’HONOR DE LES FF.MM.V.

En la que les ponents Ana Arnau Doménech (CHFMV 2002), Marta Sobrino Martínez (CHFMV 2018), Lucía Andrés Zarapico (FMIV 1996) i Raquel Alario Bernabé (FMV 2017), moderades per Merche de la Guía Macià (vicepresident de Protocol de JCF 2015-2017), varen expondre les seues lliures opinions sobre el paper que actualment ocupen les dotze chiquetes i dotze senyoretes que són nomenades Cort d’Honor de les seues respectives Falleres Majors.

D’esta manera, varen concloure que el paper de les Corts d’Honor des de finals del sigle passat fins a nostres dies ha canviat molt poquet, quasi res en tot este temps i. lo poc que ho ha fet, ha segut molt llentament.

Per tant, per a adequar el paper establit antany per a les corts, se va raonar que, llunt de reduir els actes de FF.MM, seria menester començar a donar protagonisme a les Corts, aprofitant que són dònes molt preparades, de manera que puguen ser elles les que representen al món faller en determinades ocasions, i aixina garantisar una representació oficial en més comissions i aplegar de la mateixa manera a un major número de fallers.

A canvi les Comissions deurien acceptar que als seus actes se’ls enviara una Cort d’Honor en lloc de la Fallera Major, sent este un fet que no pareix tan dificultós com se podria pensar.

Quedà clar que ha de ser JCF qui done primer pas, enviant a chiques de les Cort d’Honor, sense la presència de la Fallera Major, a actes per ella organisats: Play-back’s, concurs de teatre, etc.

Posteriorment, en el interessant coloqui que va obrir-se entre la taula i els assistents, se parlà de punts com que, per a implementar estes medides JCF deuria propondre reunions en agrupacions i associacions falleres per a explicar-los i recaptar opinions. Que deuria utilisar-se l’experiència adquirida per les Falleres Majors durant el seu eixercici per a JCF, nominant-les durant un periodo com a membres o assessores de la mateixa.

Que la major implicació de les Corts representa una major assunció de responsabilitat en la que unes normes llògiques de protocol són necessàries i no tenen perqué ser roïnes i que, especialment les Corts infantils deurien ser informades de lo que

són, lo que van a fer, cóm ho han de fer i de lo que s’espera d’elles en cada acte.
I aixina se va tancar este interessantíssim debat en el que se va parlar molt de falles i de fallers en la sèu de l’associació que pretén ser veu dels mateixos.

Autor entrada: hablemosdefallas