Premi Tabalet

El “Premi Tabalet” és un guardó anual extern concedit a qualsevol entitat, associació, grup de persones o persona individual que complixca en el requisit de fer, haver fet o dur a terme alguna activitat de extraordinària relevància, en també qualsevol àmbit, bé siga professional, lúdic, associatiu, solidari, etc…

És per això per lo que per la present tenim el plaer de comunicarli que la Comissió de Falla Santa Maria Micaela – Martí l’Humà, en Junta General celebrada el dia 15 de decembre, decidí otorgar el PREMI TABALET 2020 a tot el personal de la PLANTA COVID-19 i U.C.I. del HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÉNCIA, com a reconeixent a la seua llabor, esforç i compromís durant la crisis sanitària dela COVID-19.

Este premi, en la seua XV Edició, serà entregat en un pròxim acte del que en el seu moment rebrà la deguda informació.Sense més, esperant que l’informació que li facilitem siga interesant per a vosté, i posantnos a la seua disposició reba una cordial salutació.

Autor entrada: hablemosdefallas