Insignia

Obert plaç Concurs Cartell Falles d’Oliva 2011

BASES CONCURS DE CARTELLS

InsigniaLa Junta Local Fallera d’Oliva, en el procés de preparació de les falles 2011, convoca el concurs de cartell anunciador, d’acord amb les següents bases:

1- L’objecte del concurs és seleccionar el cartell per anunciar les Falles d’Oliva per a l’any 2011.

2- Hi poden participar totes les persones que ho desitgen.

3- Les obres presentades han de ser originals e inèdites. Els dissenys es poden elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeta la seva fotoreproducció i la impressió. Els participants es responsabilitzen que no hi hagin drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi. No s’admetran tintes metal·litzades i fluorescents, ni relleus i volums exagerats.

4- El cartell ha d’incorporar les següents paraules: Oliva, Falles, i 2011.

5- S’haurà de tenir en compte que al cartell figuraran els logotips que la Junta crega oportú, per tant, es deixarà un espai buit per als esmentats logotips.

6- El format del cartell serà de 29.70 cm d’ample per 42 cm d’alt (DIN A3). Els autors que opten per realitzar les seves obres per mitjans de sistemes informàtics, hauran d’aportar una reproducció a color amb les mesures i la resta de característiques anteriorment indicades, així com el corresponent suport magnètic amb tots els fitxers necessaris per a la obtenció de fotolits, incloent les fonts utilitzades i, si fora el cas, els originals de les imatges digitalitzades en el seu format tiff.

7- Les obres han d’anar acompanyades d’un sobre tancat amb el lema, que també haurà de constar a l’anvers del cartell i a l’interior del sobre, juntament amb el nom i cognoms de l’autor, l’adreça i el telèfon. El termini d’admissió acabarà el dia 13 de desembre del 2010, a les 13:00 hores.

8- El jurat serà elegit per la Junta Local Fallera d’Oliva.

9- S’otorgarà un únic premi de 300 euros per al cartell guanyador. El jurat podrà declarar el premi desert si ho estima oportú.

10- El jurat farà una primera preselecció, tot descartant els treballs que no complisquen qualsevol punt de les bases. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

11- El cartell guanyador quedarà en poder de la Junta Local Fallera d’Oliva, el qual es reserva tots els drets de reproducció, ús i divulgació com a cartell i programa de Falles d’Oliva.

12- El cartell guanyador i tots els que hagin entrat a concurs, seran exposats a la casa de la cultura. Una vegada finalitzada l’exposició, els originals s’hauran de retirar. Els cartells no retirats passaran a ser propietat de la Junta Local Fallera i podrà fer l’ús que estime convenient.

13- Les obres deuran de ser transmeses, lliures de despeses, de dilluns a divendres

de 9 a 13 hores a:

Ajuntament d’Oliva: Departament de Cultura

Junta Local Fallera d’Oliva

c/ major nª10 46780 OLIVA (València)

14- El lliurament de premis i la data la farà oficial la Junta Local. El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.

Autor entrada: hablemosdefallas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *