Nominaciones de teatro: categorías primera y segunda

NOMINACIONES TEATRO

CATEGORÍA PRIMERA

MILLOR ACTRIU O ACTOR NOVELL

a:Iker Pascual Vinat
en el paper de: Manolin de l´obra: História d´una escala
de la falla:Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.lí

a: Guillem Lisarde Sepúlveda
en el paper de: Guardia de l´obra: El rei és mort 2.0
de la falla:Arxiduc Carles-Músic Gomis

a: Jordi Sanluis Santisteban
en el paper de: Antifol D´efeso de l´obra: La comèdia dels embolics
de la falla: Cádiz-Dénia

MILLOR ACTRIU DE REPARTIMENT

a: Paquita Revert Asensi
en el paper de: Luciana/Narrador 2 de l´obra: La comèdia dels embolics
de la falla: Cádiz-Dénia

a: Laura Ballester Más
en el paper de: Gwendolyn Fairfax de l´obra: L´importància d´anomenar-se Ernest
de la falla: Regne de Valencia-Duc de Calabria

a:Arantxa Múñoz Vega
en el paper de: Paca de l´obra: História d´una escala
de la falla:Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.lí

MILLOR ACTOR DE REPARTIMENT

a: Vicente García Paton
en el paper de: Rei Berenguer de l´obra: El rei és mort 2.0
de la falla: Arxiduc Carles-Músic Gomis

a: José Albero Luján
en el paper de: Dona 2 de l´obra: Homes
de la falla:Borrull-Turia

a:Javier Donat Sendra
en el paper de: Jack de l´obra: L´importància d´anomenar-se Ernest
de la falla: Regne de Valencia-Duc de Calabria

MILLOR ACTRIU PRINCIPAL

a: Ángela Freire Berenguer
en el paper de: Reína Margarita de l´obra: El rei és mort 2.0
de la falla:Arxiduc Carles-Músic Gomis

a:Ángeles Hernández Gracia
en el paper de: Herlena de l´obra:Juicio a una zorra
de la falla: Cádiz-Mossen Femenía-Puerto Rico

a: María José Bauset Peris
en el paper de: Senyora de Boluda de l´obra: Pels Pèls
de la falla: Fra J. Rodríguez-Pintor Cortina

MILLOR ACTOR PRINCIPAL

a:Javier Santes Alpuente
en el paper de: Dona 1 de l´obra: Homes
de la falla: Borrull-Turia

a: Kike Navarro Atienza
en el paper de: Ferrán de l´obra: História d´una escala
de la falla: Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.lí

a: Juan Céspedes Garrido
en el paper de: Reina María de l´obra: El rei és mort 2.0
de la falla: Arxiduc Carles-Músic Gomis

MILLOR DIRECCIÓ

a: Rafael Soler Sherpa
per l´obra: El rei és mort 2.0
de la falla: Arxiduc Carles-Músic Gomis

a: Jaime López Bronchud i Manuel López
per l´obra: Juicio a una zorra
de la falla: Cádiz-Mossen Femenía-Puerto Rico

a: Salvador Ferriol Morales-Alcayde
per l´obra: L´importància d´anomenar-se Ernest
de la falla: Regne de Valencia-Duc de Calabria

MILLOR MUNTATGE

obra: L´importància d´anomenar-se Ernest
de la falla: Regne de Valencia-Duc de Calabria

obra: Juicio a una zorra
de la falla: Cádiz-Mossen Femenía-Puerto Rico

obra: El rei és mort 2.0
de la falla: Arxiduc Carles-Músic Gomis

MILLOR OBRA
a l´obra: L´importància d´anomenar-se Ernest
de la falla: Regne de Valencia-Duc de Calabria

a l´obra: História d´una escala
de la falla:Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.lí

a l´obra: Juicio a una zorra
de la falla: Cádiz-Mossen Femenía-Puerto Rico

a l´obra: Pels Pèls
de la falla: Fra J. Rodríguez-Pintor Cortina

a l´obra: El rei és mort 2.0
de la falla: Arxiduc Carles-Músic Gomis

 

NOMINACIONES TEATRO

CATEGORÍA SEGONA

MILLOR ACTRIU O ACTOR NOVELL

a: Mª. Angeles Mora Picón
en el paper de: Bernarda de l´obra: La crida
de la falla: Periodista Gíl Sumbiela-Assutzena

a:Lidia Berlanga González
en el paper de: Susana Romero de l´obra: La crida
de la falla: Periodista Gíl Sumbiela-Assutzena

a:Jesús Rech Risueño
en el paper de: Uganda de l´obra: Els últims suïcides
de la falla: Sagunt-Sant Antoni-Pare Urbá

MILLOR ACTRIU DE REPARTIMENT

a:Paula Cabo Agulló
en el paper de: Cristina de l´obra: On clavem al mort
de la falla: Giorgeta-Roís de Corella

a: Elena de la Asunción Bonet
en el paper de: Elena, Clara, Blancaneu, Lorena de l´obra: Besos
de la falla: Pintor Salvador Abril-Peris i Valero

a: Paula Marco Pujol
en el paper de: Paula de l´obra: Money-Money
de la falla:Santa María Micaela-Martí L´humá

MILLOR ACTOR DE REPARTIMENT

a: José Manuel Ferrando Barberá
en el paper de: Adolfo de l´obra: Nelo Bacora a Nova York
de la falla: Plaça del Doctor Collado

a: José Emilio Julio Riesco
en el paper de: José de l´obra: Money-Money
de la falla:Santa María Micaela-Martí L´humá

a: Fernando Seguí Melero
en el paper de: Elías de l´obra: Réquiem
de la falla: Marià Benlliure-Sèquia de Tormos

MILLOR ACTRIU PRINCIPAL

a: Sonia Ramada Dolz
en el paper de: Celia de l´obra: Réquiem
de la falla: Marià Benlliure-Sèquia de Tormos

a: Sara Soler Mallans
en el paper de: Susana de l´obra: On clavem al mort
de la falla: Giorgeta-Roís de Corella

a: Noelia Sacristán Escalada
en el paper de: Petronila de l´obra: Nelo Bacora a Nova York
de la falla: Plaça del Doctor Collado

MILLOR ACTOR PRINCIPAL

a: Miguel Marco Mesas
en el paper de: Rata de l´obra: Nelo Bacora a Nova York
de la falla:Plaça del Doctor Collado

a: Antonio Fagoaga Ballester
en el paper de: Nelo Bacora de l´obra: Nelo Bacora a Nova York
de la falla: Plaça del Doctor Collado

a:Jaime Argente Solís
en el paper de: Jaime, Raúl, Ramón de l´obra: Besos
de la falla: Pintor Salvador Abril-Peris i Valero

MILLOR DIRECCIÓ

a:Iván Arbildua
per l´obra: On clavem al mort
de la falla: Giorgeta-Roís de Corella

a: José Vicente Marco Ramírez
per l´obra: Nelo Bacora a Nova York
de la falla: Plaça del Doctor Collado

a: Felix Blanco Montagud
per l´obra: Rèquiem
de la falla: Marià Benlliure-Sèquia de Tormos

MILLOR MUNTATGE

obra: La crida
de la falla: Periodista Gíl Sumbiela-Assutzena

obra: On clavem al mort
de la falla: Giorgeta-Roís de Corella

obra: Money-Money
de la falla: Santa María Micaela-Martí L´humá

MILLOR OBRA INÈDITA

obra: Money-Money
de la falla: Santa María Micaela-Martí L´humá

MILLOR OBRA

a l´obra: Els últims suïcides
de la falla: Sagunt-Sant Antoni-Pare Urbá

a l´obra: Rèquiem
de la falla: Marià Benlliure-Sèquia de Tormos

a l´obra: La crida
de la falla: Periodista Gíl Sumbiela-Assutzena

a l´obra: On clavem al mort
de la falla: Giorgeta-Roís de Corella

a l´obra: Nelo Bacora a Nova York
de la falla: Plaça del Doctor Collado

Autor entrada: hablemosdefallas