Lo Rat Penat inicia els Cursos de Llengua i Cultura Valencianes

Lo Rat Penat inicia els Cursos de Llengua i Cultura Valencianes

 

Lo Rat Penat inicia els Cursos de Llengua i Cultura ValencianesValéncia, 26-09-2012. Lo Rat Penat inicia un any més els seus Cursos de Llengua i Cultura Valencianes en la seua LXIII (63) edició.

 

Una nova edició dels Cursos que organisa Lo Rat Penat des de 1949, seguint en la trayectòria de difusió de la Llengua i Cultura Valencianes, s’inicia en el Pla d’Estudis que a continuació es detalla:

 

 

 

CURSOS DE LLENGUA VALENCIANA

 

 

 

 

A.- Curs Bàsic. Únicament  en modalitat oral. Coneiximent de la llengua valenciana a nivell oral i gramàtica bàsica. Vocabulari i construccions bàsiques per al seu correcte us.

 

 

B.- Curs Elemental. Presencial i per correspondència. Estudi general de la gramàtica i  normativa ortogràfica de la Llengua Valenciana. Curs centrat en l’escritura pero sense deixar de banda la correcció oral.

 

 

C.- Curs Mig. Presencial i per correspondència. Curs de perfeccionament de l’escritura. Profundisació en el coneiximent de les normes ortogràfiques a on en farà especial atenció en la flexió verbal valenciana, les combinacions de pronoms, formació de noves paraules, aixina com la traducció i la correcció.

 

 

D.- Curs Superior. Curs compost per diverses matèries. Desenroll de diferents aspectes de la llengua, la lliteratura i la cultura valenciana.

 

 

E.- Curs de Professorat. Treball tutorial d’investigació i docència dirigit per un membre del claustre de professors.

 

 

F.– Curs de Declamació. Introducció a la recitació, la dicció, la retòrica, etc. Dirigit a poetes, actors i tots aquells interessats en el tema.

 

 

 

Les classes començaran en els diferents nivells a partir de la segona quinzena d’octubre de 2012 i finalisaran la quarta semana de maig de 2013 i en juny es celebrarà l’acte de clausura i entrega de diplomes a tots aquells que hagen superat satisfactòriament el curs. Tots els interessats en formalisar la matrícula, o rebre més informació, es poden posar en contacte en la Secretaria dels Cursos de Llengua i Cultura Valencianes de Lo Rat Penat, C/ Trinquet de Cavallers, 9, 46003 Valéncia, de dilluns a divendres, de 9 h. a 14 h. per lo matí, i de 17 h. a 21 h. per la vesprada, Tel. 96 391 09 92, e-mail: cursos@loratpenat.org.

 

 

Autor entrada: hablemosdefallas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *